eLearning Courses

สูตรตำรับอาหาร

แหล่งรวมตำรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อความต้องการของเด็กวัยเรียน
และมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
สำหรับเด็กวัยเรียน

โดยเราได้รวบรวมตำรับที่หลากหลายจากแต่ละภาคทั่วไทย
ทั้งอาหาร คาว หวาน และเครื่องดื่ม
พร้อมข้อมูลด้านโภชนาการที่สามารถทำตามได้ในโรงเรียน

สูตรตำรับอาหาร

แหล่งรวมตำรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อความต้องการของเด็กวัยเรียน
และมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี สำหรับเด็กวัยเรียน

โดยเราได้รวบรวมตำรับที่หลากหลายจากแต่ละภาคทั่วไทย
ทั้งอาหาร คาว หวาน และเครื่องดื่ม
พร้อมข้อมูลด้านโภชนาการที่สามารถทำตามได้ในโรงเรียน