คอร์สโภชนาการน่ารู้

เมนู 1 ต้มเค็มกะทิเมืองคอน

เมนูอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน

เมนู 2 ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย

เมนู 3 ทอดมันดูโอ้

เมนู 4 หมูผัดซอสน้ำจิ้มแจ่วกับผักต้ม

เมนู 5 ทับทิมกรอบนมสด

เมนู 6 ข้าวมันไก่สองสี

บทที่ 1 ความสำคัญของภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน

บทที่ 2 ธงโภชนาการและอาหารแลกเปลี่ยน

บทที่ 3 ความปลอดภัยของอาหารกลางวันในโรงเรียนและวิธีลดความเสี่ยง

บทที่ 4 มาตรฐานอาหารกลางวันและแนวทางการจัดอาหารหมุนเวียน

บทที่ 5 เทคนิคการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารแลกเปลี่ยนและการจัดสำรับเพื่อประยุกต์สู่ครัว

สูตรตำรับอาหาร

แหล่งรวมตำรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อความต้องการของเด็กวัยเรียน
และมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
สำหรับเด็กวัยเรียน

โดยเราได้รวบรวมตำรับที่หลากหลายจากแต่ละภาคทั่วไทย
ทั้งอาหาร คาว หวาน และเครื่องดื่ม
พร้อมข้อมูลด้านโภชนาการที่สามารถทำตามได้ในโรงเรียน

สูตรตำรับอาหาร

แหล่งรวมตำรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อความต้องการของเด็กวัยเรียน
และมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี สำหรับเด็กวัยเรียน

โดยเราได้รวบรวมตำรับที่หลากหลายจากแต่ละภาคทั่วไทย
ทั้งอาหาร คาว หวาน และเครื่องดื่ม
พร้อมข้อมูลด้านโภชนาการที่สามารถทำตามได้ในโรงเรียน