ติดต่อ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ที่อยู่ :

487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2245-1614, 0-2247-7000 ต่อ 1569,1509,1512,1517,1560
หรือ 0-2247-9547 (สายตรง)

โทรสาร :
อีเมล :

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สูตรตำรับอาหาร

สูตรอาหารกลางวันที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้มากมาย
ทั้งอาหาร คาว หวานและเครื่องดื่ม มาพร้อม
กับข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่สามารถทำตามได้จริงง่ายๆ ในโรงเรียน


โภชนาการน่ารู้

แหล่งรวมความรู้สุขภาพและโภชนาการ ที่น่าสนุก
และมาพร้อมกับสาระแบบเข้าใจง่าย ปรับใช้งานได้สะดวก

คลิกเลย!