Zone

อาหารภาคกลาง จะมีความหลากหลายในเรื่องของรสชาติ มีทั้งรสเค็ม เผ็ด เปรี้ยว และหวานคลุกเคล้าไปตามชนิดต่างๆ ของอาหาร นอกจากนี้มักมีการใช้ เครื่องปรุง แต่งกลิ่นรส เช่น เครื่องเทศ และมักใช้กะทิ เป็นส่วนประกอบของอาหาร ประกอบกับการได้รับวัฒนธรรมของอาหารตะวันตกและตะวันออก มาผสมผสานปรุงแต่งให้ถูกปากผู้รับประทาน

ตำรับอาหาร

สูตรตำรับอาหาร

สูตรอาหารกลางวันที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้มากมาย
ทั้งอาหาร คาว หวานและเครื่องดื่ม มาพร้อม
กับข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่สามารถทำตามได้จริงง่ายๆ ในโรงเรียน


โภชนาการน่ารู้

แหล่งรวมความรู้สุขภาพและโภชนาการ ที่น่าสนุก
และมาพร้อมกับสาระแบบเข้าใจง่าย ปรับใช้งานได้สะดวก

คลิกเลย!